Main menu

main-menu2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอวน 61

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

ประกาศโอลิมปิกวิชาการ 61

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนรวม 159 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 2 - 27 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลดประกาศ

กำหนดการการรายงานตัว KU Admission และโควตา

กำหนดการการรายงานตัวโครงการรับตรง KU Admission และโควตา ปีการศึกษา 2557

รายงานตัววันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร บุญสมสุวชิรัตน์ (อาคาร 9)

 • ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา เริ่มรายงานตัว 8:30 น.
 • ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา เริ่มรายงานตัว 9:30 น.
 • หลักสูตรนานาชาติทุกสาขาวิชา เริ่มรายงานตัว 10:30 น.

สิ้นสุดการลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 12:00 น.

หมายเหตุ: กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันรายงานตัวด้วย

ประกาศลิงก์เว็บรับตรง

ขณะนี้สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แล้ว หมดเขต 27 พฤศจิกายน 2556 นี้
เข้าสู่เว็บรับสมัครโครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์

ประกาศโควตาโอลิมปิกวิชาการ 57

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 6 - 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์นี้ อ่านรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด

ประกาศเปลี่ยนแปลงโควตาโอลิมปิก

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีการแก้ไขประการการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ให้ตัดการใช้คะแนนสอบ GAT, PAT1, และ PAT3 ออกจากการพิจารณา และให้มีการเพิ่มการสอบข้อเขียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดประกาศแก้ไข

กำหนดการนิสิตใหม่ 56

 • ประกาศกำหนดการรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 พ.ค. 2556 ดาวน์โหลด

ยังไม่มีข่าวรับกลาง

 • ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อผ่านระบบกลาง

Navigation

User login

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนรวม 159 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 2 - 27 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลดประกาศ