• ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ และชำระเงินประกันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 2558 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และคณะจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสอบลำดับสำรองให้ยืนยันสิทธิ์แทน ในระหว่างวันที่ 7 - 11 ก.พ. 2558 ตามลำดับในประกาศแนบท้าย
  • ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 18 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ทางเว็บไซต์นี้ อ่านรายละเอียด
  • สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในขณะนี้ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บหลักของการรับเข้าศึกษาต่อแบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลของทุกคณะ สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาและใช้เกณฑ์ขั้นต่ำจากการสอบ GAT/PAT (ดูรายละเอียดจากเอกสารในลิงก์)