• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) และกำหนดการรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ ดาวน์โหลด
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5 - 12 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์นี้ อ่านรายละเอียด

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 18 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ทางเว็บไซต์นี้ อ่านรายละเอียด
  • สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในขณะนี้ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บหลักของการรับเข้าศึกษาต่อแบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลของทุกคณะ สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาและใช้เกณฑ์ขั้นต่ำจากการสอบ GAT/PAT (ดูรายละเอียดจากเอกสารในลิงก์)