• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 19 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลดประกาศ
  • สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในขณะนี้ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บหลักของการรับเข้าศึกษาต่อแบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลของทุกคณะ สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชาและใช้เกณฑ์ขั้นต่ำจากการสอบ GAT/PAT (ดูรายละเอียดจากเอกสารในลิงก์)