• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนรวม 159 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 2 - 27 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลดประกาศ