ผลงานนิสิตและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


ด้านล่างเป็นผลงานที่น่าสนใจบางส่วนของนิสิตและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้ทางทีมงานกำลังรวบรวมผลงานอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง กรุณาติดตามได้ต่อไป

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มบ่มเพาะนวัตกรรม ทีม KU Agrobot โชว์ไอเดียเยี่ยมคิดค้นพัฒนา “หุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อเกษตรกรรมความแม่นยำสูง” (Robo Farming) เพื่อลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานด้านเกษตรกรรม อ่านเพิ่มเติม

ทีม Skeek นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับช่วยแก้ปัญหาการสื่อสาร ระหว่างผู้ที่พิการทางการได้ยินกับคนปกติ ผ่านระบบที่แปลงเสียงพูดและจับความเคลื่อนไหวของใบหน้าผู้พูดให้เป็นตัวอักษรและภาษามือที่สร้างด้วยแอนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบทันท่วงทีเสมือนการได้เห็นและได้ยินจริง โดยการใช้เทคโนโลยีจดจำเสียงพูด (speech recognition) และระบบแปลงข้อความเป็นภาษามือ (sign language animation) เข้ามาช่วยแปลความหมายในการสื่อสาร อ่านเพิ่มเติม

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ทีม KU Racing นำความรู้ในตำราเรียนมาประยุกต์สร้างรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงเข้าร่วมการแข่งขันในสนามแข่งขันระดับนานาชาติ คว้ารางวัลที่ 2 ประเภท E-Mobility Class Plug In Award จากการแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอน เอเชีย 2011 (Shell Eco-Marathon Asia 2011) จัดขึ้นโดยบริษัท เชลล์มาเลเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2554 ณ ประเทศมาเลเซีย จากกว่าร้อยทีมจากเกือบ 20 ประเทศในแถบเอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม

หนึ่งในผลงานที่น่าภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ก็คือทีมหุ่นยนต์เตะฟุตบอล SKUBA ที่คว้าแชมป์โลก RoboCup Soccer ประเภท small size league ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 3 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม

ทีม CRV Bike ได้พัฒนาจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 (BicyRobo Thailand Championship) ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2553 โดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย, ภาควิชาเมคาโทรนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที), และบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ของทีม CRV Bike นับเป็นความท้าทายในการนำความรู้ในตำรามาใช้งานจริง เนื่องจากเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกที่มีการแข่งขันเช่นนี้ อ่านเพิ่มเติม

จากการที่ในปัจจุบันนี้มีการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาและสุขภาพมากขึ้น แต่เครื่องมือเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง จุดนี้เองทำให้ทีม Performer นิสิตชมรมโรบอท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คิดค้นพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสใช้เครื่องมือที่มีราคาถูกลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างเป้าฝึกปราบเรือดำน้ำหรือยานใต้น้ำไร้คนขับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกนายทหารพนักงานโซนาร์ให้มีความชำนาญ สามารถพิสูจน์ทราบถึงเรือดำน้ำของข้าศึกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทดแทนการใช้เรือดำน้ำจริงและการนำเข้าจากต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบัน การรู้จำอัตลักษณ์บุคคลด้วยภาพลายนิ้วมือเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้นายสุขสันต์ จิรเชวง นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คิดพัฒนาและสร้างระบบการรู้จำบุคคลด้วยลายนิ้วมือเต็มรูปแบบที่เป็นของคนไทยขึ้น ในรูปแบบผลงานวิทยานิพนธ์ ขณะศึกษาระดับปริญญาเอกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม

การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้ง ได้ทำความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยทั้งที่อยู่อาศัย โรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วม และปัญหาใหญ่อีกอย่างนั้นคือ การขาดน้ำดื่มสำหรับอุปโภคและบริโภค ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ อาจารย์ประจำ พร้อมด้วย นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิจัย จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิด พัฒนาและประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้น ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เคลื่อนที่ได้ มีต้นทุนต่ำ สามารถผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ ได้เพียงพอต่อครัวเรือนที่เดือดร้อน อ่านเพิ่มเติม