สู่รั้วนนทรี...

โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

รายการวัน/เดือน/ปี
สมัครทางระบบออนไลน์ 19 ธ.ค. 2559 -
13 ม.ค. 2560
พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 13 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์ 25 ม.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 1 ก.พ. 2560
ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 2 - 7 ก.พ. 2560

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา

เข้าใช้ระบบรับสมัคร

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าใช้ระบบโดยป้อนรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านด้านล่าง


ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่