สู่รั้วนนทรี...

โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

รายการวัน/เดือน/ปี
สมัครทางระบบออนไลน์
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
2 - 27 ต.ค. 2560
พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 28 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 พ.ย. 2560
สอบสัมภาษณ์ 7 พ.ย. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 15 พ.ย. 2560
ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ 15 - 19 ธ.ค. 2560

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา

เข้าใช้ระบบรับสมัคร

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าใช้ระบบโดยป้อนรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านด้านล่าง


ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่