ประกาศลิงก์ระบบรับตรง


ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้จากระบบรับสม้ัครทางลิงก์ด้านบน ถ้าผู้สมัครผ่านการคัดเลือกจะสามารถรับรหัสผ่านสำหรับเข้ายืนยันสิทธิ์ที่ระบบเคลียริงเฮาส์ในวันที่ 11 - 17 มี.ค. 2556 ได้ในระบบรับสมัคร