ประกาศโควตาโอลิมปิกวิชาการ 57

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 6 - 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์นี้ อ่านรายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์และชำระค่าประกันสิทธิ์ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด