ประกาศลิงก์เว็บรับตรง

ขณะนี้สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แล้ว หมดเขต 27 พฤศจิกายน 2556 นี้
เข้าสู่เว็บรับสมัครโครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์