ประกาศโอลิมปิกวิชาการ 61

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนรวม 159 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 2 - 27 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลดประกาศ