ติดต่อเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทาง

หรือติดต่อที่:

หน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-2222 โทรสาร 0-2579-2775

แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์: