จักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับ

ทีม CRV Bike ได้พัฒนาจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 (BicyRobo Thailand Championship) ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2553 โดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย, ภาควิชาเมคาโทรนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที), และบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ของทีม CRV Bike นับเป็นความท้าทายในการนำความรู้ในตำรามาใช้งานจริง เนื่องจากเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกที่มีการแข่งขันเช่นนี้

จักรยานที่พัฒนาขึ้นเพื่อเข้าแข่งขันนี้จะต้องสามารถวิ่งและทรงตัวอยู่ได้ด้วยล้อสองล้อโดยไม่ล้ม และต้องวิ่งผ่านเส้นทางไปยังจุดหมายที่กำหนดให้โดยไม่ต้องใช้คนบังคับ จักรยานหุ่นยนต์ของทีม CRV Bike สามารถวิ่งด้วยความเร็ว 10 – 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีส่วนประกอบต่างๆ คือ มอเตอร์ขับเคลื่อน มอเตอร์บังคับเลี้ยว โซ่ส่งกำลัง ชุดบังคับวิทยุ เซ็นเซอร์นับรอบล้อ Gyro Sensor Accelerometer Microcontroller ชุด Driver มอเตอร์ โครงประกอบ Hovercraft และมอเตอร์ Brushless ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม
นายศักรินทร์ ทินมณี นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 ในฐานะหัวหน้าทีม เปิดเผยว่า “ส่วนที่ยากที่สุดของการพัฒนาจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับ คือ ทางทีมเราไม่มีความรู้โดยตรงในด้านนี้มาก่อน ต้องพยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเรื่องของการออกแบบการควบคุม การออกแบบวงจรไฟฟ้า และในการพัฒนาแต่ละขั้นล้วนเจอปัญหาใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นช่วงของการฝึกงาน ทำให้เรามีเวลาน้อยมากในการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาจักรยานหุ่นยนต์ครั้งนี้”

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ คือ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในหลายด้าน เช่น ด้าน Mechanics ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับ Gyroscopic Effect ไปใช้ในการออกแบบการควบคุมไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่มีความเสถียร ให้สามารถ มีความเสถียรได้ รวมทั้งสามารถนำไปออกแบบยานพาหนะแบบอื่นๆ ได้ ด้าน Electrical สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ นำความรู้ด้าน Control ไปพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น” สมาชิกในทีมกล่าวทิ้งท้าย

ในการแข่งขันครั้งนี้นิสิตวิศวฯ ทีม CRV Bike ได้นำผลงานจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับ คว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครอง สมาชิกทีม CRV Bike ประกอบด้วย นิสิตวิศวกรรม เครื่องกล ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน คือ นายศักรินทร์ ทินมณี นายนภนต์ คอรัตนกุลชัย นายศศิน เหลืองไพบูลย์ และนายธีรพงษ์ พรพิมาน และนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คน คือ นายวัชระ แจ่มนุช พร้อมด้วยนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คือ นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ โดยมี ผศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม