การเข้าศึกษาผ่านทางโควตาและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2555

สำหรับปีการศึกษา 2555 การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโควตาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการเองมีเฉพาะโครงการ โควตา สสวท. (โอลิมปิก) และโควตาสอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ) เท่านั้น สำหรับโครงการรับผ่านโควตาอื่น ๆ ดำเนินการโดยทางมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดการรับแบบโควตาได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

สำหรับโครงการพิเศษที่มีการรับสมัครผ่านหน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ (IDDP) และการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) ดำเนินการรับโดยตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทั้งสองโครงการได้เลื่อนกำหนดการรับสมัครเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ดังต่อไปนี้