การเข้าศึกษาผ่านทางโควตาและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557

ในปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบโควตาหลายรูปแบบ ขณะนี้โครงการที่ประกาศรับแล้วมีดังนี้