การเข้าศึกษาผ่านทางโควตาและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556

ในปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบโควตาหลายรูปแบบ ขณะนี้โครงการที่ประกาศรับแล้วมีดังนี้