การเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555

หน้านี้เป็นข้อมูลของการรับเมื่อปีการศึกษา 2555 สำหรับการรับตรงประจำปีการศึกษา 2556 ดูได้ที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อแบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านทางระบบเคลียริ่งเฮาส์ จำนวน 806 คน ในสาขาวิชาทั้งสิ้นรวม 13 สาขาวิชา ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และแบบนานาชาติ (ดูสาขาและจำนวนรับ)

โครงการรับตรงเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 15 ก.พ. 2555 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการสมัครได้ 3 อันดับ (ดูรายการและจำนวนรับ) ในการคัดเลือกจะใช้คะแนนสอบวิชา GAT PAT1 และ PAT3 โดยจะใช้คะแนนจากการสอบรอบใดก็ได้ระหว่างมี.ค. 2553 ถึงธ.ค 2554 เพื่อความเป็นมาตรฐาน ในการพิจารณาจะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ (อ่านรายละเอียด)

โครงการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วันที่ 17 ก.พ. 2555 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 18 - 19 ก.พ. 2555 และจะประกาศรายชื่อรอบสำรองวันที่ 24 ก.พ. 2555 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าศึกษาต่อกับระบบเคลียริ่งเฮาส์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11-17 มีนาคม 2555

รายละเอียดของการรับสมัครมีดังนี้

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องติดต่อแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) (อ่านรายละเอียด และกำหนดการระบบเคลียริ่งเฮาส์)